За центарот

Универзитетскиот културен центар организира настани, промовирајќи различни уметнички изрази прикажани преку низа: ликовни изложби, театарски претстави, филмски прикажувања, музички концерти, промоции на книги, списанија и други публикации, дебати, работилници, арт перформанси.

Тимот на Универзитетскиот културен центар има за цел да ги негува не само класичните уметнички форми, туку и постојано да ги следи и истражува модерните движења во сферата на светската култура и уметност, на тој начин овозможувајќи им на своите студенти, но и на сите заинтересирани граѓани врвни културни и уметнички доживувања.

Раководител Персонал Оддели Веб на центарот

 

Телефон: +

 

Факс: +389 32 390 700

E-mail:

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ 89

 

Пошт. фах 201, 2000 Штип, Р.Македонија