За центарот

Универзитетскиот спортски центар ги развива и унапредува спортските активности на студентите и вработените. Во рамките на Универзитетскиот спортски центар се опфатени екипи од повеќе спортови. Во моментот функционираат универзитетски клубови во кошарка, пинг-понг, одбојка, шах и футсал. Преку Универзитетскиот спортски центар, сите студенти кои имаат афинититет кон спортот можат тоа да го реализираат преку настапи во рамките на турнири и останати натпреварувања на ниво на универзитетите во Република Македонија.

Раководител Персонал Оддели Веб на центарот

 

Телефон: +

 

Факс: +389 32 390 700

E-mail:

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А 

 

Пошт. фах 201, 2000 Штип, Р.Македонија