Календар на настани

Претходен месец Претходен ден Нареден ден Нареден месец
Преглед по година Преглед по месец Преглед по недела Преглед на денот Пребарувач Скокни на месец

Резултати од Јунска прва сесија

Од Четврток 15 јуни 2017
До Понеделник 19 јуни 2017
Прегледи : 430

Се реализира од страна на предметните наставници. Оцените од Завршен испит се внесуваат во еиндекс.

Назад