Распоред Институт за јазици - Интернационални студенти

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, ИДНИ НАШИ СТУДЕНТИ

 

СООПШТЕНИЕ ЗА КУРС ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА СТРАНЦИ НИВО А2

Се известуваат странските студенти кои треба да го следат курсот А2 дека курсот ќе започне на 06.02.2017год во 13:00 часот. Потребно е студентите да склучат договор со Институтот за јазици при Филолошкиот факултет  кај референтот Иванова Биљана. Наставата за овие кандидати ќе се одвива во просториите на Факултетот за образовни науки. Распоредот на часови и групите ќе бидат дополнително објавени.

INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS A2 LEVEL MACEDONIAN LANGUAGE

We inform foreign students enrolling Macedonian language - A2 level that the course starts on 06.02.2017  at 1p.m. Students need to sign a contract with the Institute of Languages, Faculty of Philology with Denkova Juliana at Students’ Affairs in Campus 4. The course will take place in the premises of the Faculty of Educational Sciences. The timetable for classes and groups will be published later.


 

Ве известуваме дека наставата по Македонски јазик на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет за А1 ниво, ќе започне на 03.10.2016 година (понеделник) на Педагошкиот факултет, според следниот распоред, (дадените термини се за преку една недела):

Dear Colleagues, our future students,

We would like to inform you that the classes for learning Macedonian at the Institute for Languages – Level A1, begin on 03.10.2016 (Monday), according to the following timetable:

Degerli Meslekdaslar, Gelecegin Degerli Ȍgrencileri Filoloji Fakultesine bagli olan diller enstitüsu Makedonca Dil Kursu A1 (Pazartesi) 03.10.2016 tarihinde itibaren asagidaki ders programina gore yapilacagini  bildiriyoruz:

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВРТОК

ПЕТОК

САБОТА

ГРУПА 1 ФОН

Изведувач:

Проф.Станка Коцева

Од: 16.30

До: 20.30

П7

Од: 16.00

До: 20.00

П7

Од: 16.00

До: 20.00

П7

Од: 16.30

До: 20.30

П7

   

ГРУПА1 Економски

Изведувач:

Проф.Станка

Коцева

 

Од: 08.30

До: 12.30

П3

 

Од: 08.30

До: 12.30

П3

 

Од: 08.30

До: 12.30

П3

 

Од: 08.30

До: 12.30

П4

 

 

ГРУПА 2 ФОН

Изведувач:

Марија Соколова

Предавални 2 и 8

 

Од: 16:00

До: 20:00

 

 

Од: 14:00

До: 18:00

 

 

Од: 16.00

До: 20.00

 

 

 

 

 

Од: 10.00

До: 14.00

 

ГРУПА 2 ФОН

Изведувач:

Марија Соколова

Предавални 2 и 8

Од: 14:00

До: 18:00

 

Од: 14:00

До: 18:00

 

 

 

Од: 14:00

До: 18:00

Од: 10.00

До: 14.00

 

Група 1 – Станка Коцева

Ред.бр.

Име

Презиме

Пол

Дата на запишување

Држава

1

Бугра Каан

Озкајнак

М

18.08.2016

Република Турција

2

Мухаммет Салих

Шимшек

М

18.08.2016

Република Турција

3

Симге Зелиха

Ајас

Ж

18.08.2016

Република Турција

4

Емре

Ел

М

18.08.2016

Република Турција

5

Мине

Гидил

Ж

18.08.2016

Република Турција

6

Тансу Ертуг

Онџу

М

18.08.2016

Република Турција

7

Фират

Есдал

М

18.08.2016

Република Турција

8

Севги Дениз

Егин

Ж

31.08.2016

Република Турција

9

Јуксел Гамзе

Терим

Ж

31.08.2016

Република Турција

10

Кубилај

Ајдин

М

31.08.2016

Република Турција

11

Атаберк

Ари

М

31.08.2016

Република Бугарија

12

Ејшан

Салатан

Ж

31.08.2016

Република Турција

13

Езги

Уста

Ж

31.08.2016

Република Турција

14

Емин

Бујукбај-рак

М

31.08.2016

Република Турција

15

Јакуп Берке

Таш

М

07.09.2016

Република Турција

16

Муса

Куртулуш

М

07.09.2016

Република Македонија

17

Исмет

Пехливан

М

07.09.2016

Република Турција

18

Јенер

Ерташ

М

07.09.2016

Република Турција

19

Зехра

Сезен

Ж

22.09.2016

Република Турција

 

Група  2 – м-р Марија Соколова

Ред.бр.

Име

Презиме

Пол

Дата на запишување

Држава

1

Мухаммет

Орс

М

09.09.2016

Република Турција

2

Џафер Кан

Киран

М

09.09.2016

Република Турција

3

Алпер

Јилдиран

М

09.09.2016

Република Турција

4

Азат

Чобан

М

09.09.2016

Република Турција

5

Али

Сервет

М

09.09.2016

Република Турција

6

Нуреттин Селџук

Озтурк

М

09.09.2016

Република Турција

7

Нури Каан

Адагидели

М

09.09.2016

Република Турција

8

Шабан

Јилмаз

М

09.09.2016

Република Турција

9

Севал

Ташкиран

Ж

13.09.2016

Република Турција

10

Актај

Доганџан

М

13.09.2016

Република Турција

11

Фуркан Назиф

Курт

М

15.09.2016

Република Турција

12

Руфаи

Туран

М

16.09.2016

Република Турција

13

Седат

Келес

М

21.09.2016

Република Турција

14

Вехби Јалчин

Гокалп

М

21.09.2016

Република Турција

15

Февзи Огузхан

Думан

М

22.09.2016

Република Турција

16

Сибел Емурла

Алиосман

Ж

22.09.2016

Република Бугарија

17

Бејза

Чирак

Ж

22.09.2016

Република Турција

18

Догуш

Алтај

М

22.09.2016

Република Турција