Соопштение за трет циклус на студии

 

Продолжување на рокот за запишување на трет циклус студии. 

Студентите на трет циклус студии може да се запишуваат и на 3, 4 и 5.1.2017 година.