Соопштение за сите студенти

Почитувани студенти, документите за студирање се подигаат кај референтите за студентски прашања на соодветниот факлултет.