Соопштение за студентите на втор циклус на студии на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН во учебната 2016/2017 година дека за предметите се  ангажирани следните професори, соодветно: 

Соопштение за студентите од 2 циклус на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН кои се запишани во 2016-2017 дека првиот час ќе се одржи на 22.12.2016. ( четврток) во 12 часот во предавалната на Факултетот за медицински науки.

Активности за упис на втор циклус студии 2016/2017

Табела на активности по конкурс за упис на втор циклус студии 2016/2017

Известување за интервјуа за Еразмус+ мобилностите

Се известуваат студентите кои имаат аплицирано на Конкурсот за Еразмус+ мобилности за академската 2016/2017 година дека интервјуата со апликантите ќе се одржат според следниот распоред:

Документи за запишување на УГД - 2016/2017 г.

ЗАПИШУВАЊЕТО СЕ ВРШИ СО ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ  1. Индекс., 2. Три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5). 3. Пријавни листови ...                                  

ИЕЛТС тестови како доказ за познавање на англискиот јазик

Зошто ИЕЛТС, како да се подготвите, како да се пријавите, контакт...

Промена / Ресетирање на лозинка

Информации за начинот на промена и ресетирање на лозинка

Продолжување на студии во 4-та студиска година

Информација за дипломирани студенти на тригодишни студии, кои студираат на студиски програми акредитирани во формат 3 + 1.