Етички кодекс

Заради зачувување на достоинствотона професијата и развивањеи унапредување на моралнитевредности на академската заедница,поттикнати од длабоките уверувањаво вредноста, знаењето и свеста заодговорноста на универзитетскитенаставници, соработници иистражувачи, како и останатитевработени на Универзитетот„Гоце Делчев“ – Штип,Универзитетскиот сенат восогласност со член 52, став 1, алинеја 29 одЗаконот за високото образование Донесе ЕТИЧКИ КОДЕКС.

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА СТУДЕНТИТЕ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП


Факултетот за природни и технички науки обезбедува високи знаења кои се во тесна врска со најсовремените трендови во индустријата и технологијата. Студиските програми на овој факултет и начинот на изведување на наставата, на студентите им овозможуваат стекнување на вештини, знаења и способности кои ќе ги донесат на врвот во современата индустрија.

 

Прв циклус на студии За Факултетот Втор циклус на студии Катедри | Институти Трет циклус на студии Наука | Истражување | Проекти
 
Информирај се веднаш, испрати маил на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  Димитар Љуботенски – раководител на Студентска служба

Контакт:

 

Штип

студентската служба: 

Катица Стојчева

Сања Ристова  

 

Телефон: +389 32 550 065

Телефон: +389 32 550 083
 

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса:  ул. „Гоце Делчев“ бр.89


Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

 


 

Скопје

студентската служба:

Огнен Алексоски

Цветанка Матракоска

 

Телефон: +389 32 550 080

 

Телефон: +389 32 550 129

 

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса:  ул. „Александар Македонски“ бр.24

 

Скопје, Р.Македонија

 


 

Кавадарци

студентската служба: Иван Боев                 

Телефон: +389 32 550 074

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Шишка“ бр.25

 

Кавадарци, Р.Македонија

 


 

Пробиштип

студентската служба: Елвира Павлова  

Телефон: +389 32 550 900

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 


 

Прилеп

студентската служба:

Наташа Маџоска
 

Телефон: +389 32 550 774

   

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса:  „Леце Котески’’ бб Прилеп

 

Прилеп, Р.Македонија

 

Ана Петровска

Телефон: +389 32 550 050

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: Средно хемиско училиште „Орде Чопела“

 

Прилеп, Р.Македонија