Етички кодекс

Заради зачувување на достоинствотона професијата и развивањеи унапредување на моралнитевредности на академската заедница,поттикнати од длабоките уверувањаво вредноста, знаењето и свеста заодговорноста на универзитетскитенаставници, соработници иистражувачи, како и останатитевработени на Универзитетот„Гоце Делчев“ – Штип,Универзитетскиот сенат восогласност со член 52, став 1, алинеја 29 одЗаконот за високото образование Донесе ЕТИЧКИ КОДЕКС.

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА СТУДЕНТИТЕ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП


Машинскиот факултет им дава силна поддршкана студентите во можностите можност да се стекнат со знаење, со кое самостојно ќе можат да ги решаваат проблемите во делот на проектирање, конструирање, моделирање, димензионирање на склопови и нивни елементи; раководење со производствени процеси во работните организации; заштита на животната средина; Со вашето академско знаење пред вас е отворена можноста за усовршување во одделни области од работата.

 
Информирај се веднаш, испрати маил на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  Димитар Љуботенски – раководител на Студентска служба

Контакт:

 

студентската служба: Виница 

 

Анка Јорданова

 

Телефон: +389 032 550-868

   

 E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса:  ул. „Браќа Миладинови“ бб – Виница

 

, Р.Македонија

 

факс: + 389 32 390 700

       

студентската служба: Штип

 

Данче Гркова

 Телефон: +389 032 550-033
       
E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса:  ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А

 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

       

студентската служба: Штип

 

Билјана Бојаџиска

Телефон: +389 032 550-594
E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса:  ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А

 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

       

студентската служба: Струмица 

 

Аница Удовалиева, 

 

Телефон: +389 32 550-250

   

 E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса:  ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А  

 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

 

Технички секретар

Сашка Атанасова

 

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Телефон: +389 32 550-850