Етички кодекс

Заради зачувување на достоинствотона професијата и развивањеи унапредување на моралнитевредности на академската заедница,поттикнати од длабоките уверувањаво вредноста, знаењето и свеста заодговорноста на универзитетскитенаставници, соработници иистражувачи, како и останатитевработени на Универзитетот„Гоце Делчев“ – Штип,Универзитетскиот сенат восогласност со член 52, став 1, алинеја 29 одЗаконот за високото образование Донесе ЕТИЧКИ КОДЕКС.

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА СТУДЕНТИТЕ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП


Знаењето е највредно. Заедницата на критички и рефлективни истражувачи, со силно изразена желба за учење, за пренесување и за споделување на наученото носи име Факултет за образовни науки и е силна и инспиративна заедница која е отворена за сите млади луѓе – сегашни и идни студенти кои ги обединува желбата за работа со деца од предучилишна и рана училишна возраст.

 

 

 

Информирај се веднаш, испрати маил на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  Димитар Љуботенски – раководител на Студентска служба


 

Контакт:

Штип

студентската служба: Милена Цацкова  

 

Телефон: +389  32 550 062

   

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса:  ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А 

 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

 


 

Струмица

студентската служба: Цонка Чеботарева 

 

Телефон: +389  32 550 578    

   

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: бул. „Гоце Делчев“  бб 

 

Струмица - 2400, Р.Македонија

 

Секретар:

 

Марјан Ристов

Телефон: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А

 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Технички секретар:

   

 

Бистра Василева-Ушинова

Телефон: +389 32 550 500

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А

 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија