Прехранбена технологија

Студиска програма по Прехранбена технологија

 

I СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 1

8

3+2+2

216

2ZF107512

Општа и неорганска хемија

8

3+2+2

216

UGD101312

Информатика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација

*

0+0+2

120

Вкупно:

30

12+8+9

828

Изборни предмети (факултетски):

Заштита при работа во лабораторија

Основи на биохемија

Биолошки основи на суровините

 

Графика и дизајн

Техники на цртање

Физика

Механика


 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT100112

Oснови на технолошко инжeнерство

6

3+2+2

216

2ZF107712

Органска хемија

6

2+2+1

156

2TН100112

Математика 2

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборен предмети (факултетски)

Термодинамика

Аналитичка хемија

Екологија во прехрамбената технологија

Генетски модифицирани производи


 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ТН109715

Вовед во прехрамбена технологија

8

3+2+2

216

2ТН109815

Основи на микробиологија

6

3+2+2

216

2ZF107812

Физичка хемија

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 4

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Развој на производ

Анализа на трудот

Основи на менаџмент

Бизнис комуникации

Суровини за производство на растителни производи

Суровини за производство на анимални производи


 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ТН110115

Технолошки операции во прехрамбената индустрија

6

3+2+2

216

2ТН110215

Биохемија на храна

8

2+2+1

156

2ТН110315

Микробиологија на храната

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети (факултетски):

Храна и исхрана

Производство на безалкохолни производи


 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ТН110615

Преработка на житни култури

8

3+2+2

216

2ТН110715

Преработка на маслодајни култури

8

3+2+2

216

2TH106912

Планирање на експерименти

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 7

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Производство на алкохолни производи

Пакување на храната

Екстракција на растителни масла

Технологија на пекарски производи

Ароматични, зачински и лековити растенија


 

VI СЕМЕСТАР (Тригодишни студии)

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ТН111415

Млеко и преработки од млеко

8

2+2+1

156

2ТН111515

Процесна техника во прехрамбената индустрија

6

3+2+2

216

2ТН112615

Завршен испит (регуларен предмет)

6

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 9

4

2+2+1

156

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

0+0+6

156

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети (факултетски):

Технологија на биополимери

Преработка на овошје и зеленчук

Микробиолошки опасности во храната

Санитација во прехрамбената индустријa


 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF121712

Технологија на производство на вино

8

3+2+2

216

2ТН112115

Конзервирање на храна

8

3+2+2

216

2ТН112215

Хигиена и санитација во прехрамбена индустрија

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 10

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Пестициди и тешки метали во храна

Споредни анимални производи

Практична работа во преработувачката индустрија


 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TH103612

Проектирање на технолошки процеси

6

0+0+8

192

2ZF120712

Месо и преработки од месо

6

2+2+1

156

2TT108912

Дипломска работа

8

2+2+1

156

 

Универзитетски изборeн предмет 4

6

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 11

4

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

8+7+12

780

Изборни предмети (Факултетски):

Управување со квалитет во производството на храна

Менаџмент во прехрамбената индустрија

 

 

За повеќе информации обратете се кај референтите од студентската служба: 

Контакт:

Пробиштип

 

Референт : Елвира Павлова 

 

Штип

 

Референт: Иван Јосифов 

 

E-mailОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон: +389 32 550 900

 

Телефон: +389 32 550 071