Студиска програма по Џез музика (џез гитара, џез бас, џез тапани, џез саксофон, џез труба, џез тромбон, џез кларинет, џез пијано) - едногодишни студии - 60 ЕКТС

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно


4FU229212
4FU229312
4FU229412
4FU229512
4FU229612
4FU229712
4FU229812
4FU229912

Матичен инструмент
 - Џез гитара
 - Џез бас
 - Џез тапани
 - Џез саксафон
 - Џез труба
 - Џез тромбон
 - Џез кларинет
 - Џез пијано

6

156

4FU230012

Напредни техники на импровизација 1

6

156

4FU230112

Џез ансамбл

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

Методологија на научно истражувачка работа (универзитетски)
4FU230712 Историја на македонска музика
4FU230412 Музика на човековиот род
4FU207712 Напреден солфеж
4FU207612 Естетика на музика
4FU230612 Хармонска анализа


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU230212

Напредни техники на импровизација 2

6

156

 

Магистерска работа

24

672

 

Вкупно:

30

828