Факултет за природни и технички науки

Технички секретар:

 

Ана Петровска

Телефон: +389 32 550 550

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Нада Донева

Телефон: +389 32 550 593

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Машински факултет

Технички секретар:

 

Сашка Атанасова

Телефон: +389 32 550 850

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Љубица Медарска Апостолова

Телефон: +389 32 550 585

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Факултет за информатика

Технички секретар:

 

Габриела Богатинова

Телефон: +389 32 550 100

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Никица Георгиева

Телефон: +389 32 550 042

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Електротехнички факултет

Технички секретар/Секретар:

 

Даниела Свиркова

Телефон: +389 32 550 650

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Земјоделски факултет

Технички секретар/Секретар:

 

Елизабета Д. Барбареева

Телефон: +389 32 550 600

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Технолошко-технички факултет

Технички секретар:

 

Елвира Павлова

Телефон: +389 32 550 900

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Марјан Ристов

Телефон: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Факултет за медицински науки

Технички секретар:

 

Билјана Герасимова

Телефон: +389 32 550 400

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Лилјана Мираковска

Телефон: +389 32 550 432

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Економски факултет

Технички секретар:

 

Габриела Андова

Телефон: +389 32 550 300

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Игор Ефтимов

Телефон: +389 32 550 337

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Правен факултет

Технички секретар:

Кочани

 

Маргарeта Алчинова 

Телефон: +389 32 550 474

E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

     

 

   

Секретар:

 

Љубица Медарска Апостолова

Телефон: +389 32 550 585

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Факултет за туризам и бизнис логистика

Технички секретар:

Гевгелија

 

Павлина Минова Ичева 

Телефон: +389 32 550 350

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје

 

Ивана Шоповска

Телефон: +389 32 550 365

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Билјана Цоневска

Телефон: +389 32 550 324

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Факултет за образовни науки

Технички секретар:

 

Бистра Василева-Ушинова

Телефон: +389 32 550 500

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Марјан Ристов

Телефон: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Филолошки факултет

Технички секретар:

 

Јасминка Миланова

Телефон: +389 32 550 150

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Марјан Ристов

Телефон: +389 32 550 324

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Музичка академија

Технички секретар:

 

Лидија Јорданова

Телефон: +389 32 550 200

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Ванчо Павлов

Телефон: +389 32 550 043

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Филмска академија

Технички секретар:

 

Снежана Бардарова

Телефон: +389 32 550 980

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Ванчо Павлов

Телефон: +389 32 550 043

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Ликовна академија

Технички секретар:

 

Снежана Бардарова

Телефон: +389 32 550 980

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Секретар:

 

Ванчо Павлов

Телефон: +389 32 550 043

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.