Зошто да го одберете УГД?

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во Република Македонија.  Со целосно дигитализирана и квалитетна настава, најсовремена опрема и модерна технологија, Универзитетот стана и избор на голем број странски студенти кои ги живеат своите визии токму во Република Македонија.

Процентот на странски студенти кој од година во година расте, има длабоки причини. Студентите од околните земји, Бугарија, Грција, Србија, но и од подалечните: Холандија, Германија, Австралија го бираат УГД поради редица причини, но сите се сложни со тоа дека овде имаат идеални услови за студирање, огромен избор на студиски програми, како и одлични услови за престој во пријатна и професионална средина.

Во академската 2010/2011 година, Универзитетот го оформи Институтот за јазици при Филолошкиот факултет, чија улога, меѓу другото, е и подготвување на странските студенти за целосно студирање на македонски јазик.

Веднаш штом пристигнува, странскиот студент започнува со изучување на курс по македонски јазик, при што студентот посетува два курса со времетраење од 3 (три) месеци. По успешното завршување на овие курсеви, интернационалните студенти можат да ја посетуваат редовната настава на македонски јазик на кој било од 13-те факултети.

Курсевите кои се организираат во рамките на подготвителната настава на странските студенти се со почеток од февруари до април и вториот со почеток од април до јуни.