ФТБЛ учествува во креирањето на наставните програми во средните училишта

18.10.2012 – Факултетот за туризам и бизнис логистика имаше можност да учествува во унапредувањето и измената на наставните планови и програми за средношколците...

Студенти од ФТБЛ и ФМН на пракса во Германија

Над 70 студенти од Факултетот за туризам и бизнис логистика и Факултетот за медицински науки денеска заминуваат на практична настава во Германија....

05/06/2017
Се информираат студентите на прв циклус на студии дека рокот за заверка на парен семестар и пријавување на испити само во Јунска Втора испитна сесија 2017...