Генералниот секретар на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип ја организира, координира и контролира целокупната работа во Секретаријатот и Службата на Универзитетот и е одговорен за квалитетно, навремено и стручно извршување на работите во нив.

Се грижи за правилна примена на законите, колективните договори и другите општи акти на Универзитетот.

Генералниот секретар учествува во подготвување на седниците и обработка на материјалите за и од седниците и органите на управување и стручните органи на Универзитетот.

Дава упатства и насоки за работата на работниците во Секретаријатот и службите и ја обединува и контролира нивната работа и се грижи за оперативна и ефикасна работа на администрацијата во целина.

Организира собирање, средување и обработка на податоци од статистичка евиденција и други докуметациски материјали.

Контакт:

Генерален секретар: м-р Ристо Костуранов 

 

Телефон: +389 32 550 003    

   

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Факс: +389 32 390 700

 

Референт во секретарјат

 

тех. секретар: Кристина Ѓоргиевска         

Телефон: +389 32 550 003

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Факс: +389 32 390 700