Е-Распоред за парен семестар 2016/2017 година

Распоред за „Спорт и рекреација“
Од среда, 1 март, во Штип започнува реализацијата на наставата по предметот Спорт и рекреација. Студентите треба да бидат во спортска опрема и да носат чисти патики. Присуството е задолжително за сите редовни студенти во прва година. Во Штип наставата ќе се реализира во Спортската сала „Јордан Мијалков“. За останатите наставни центри Скопје, Кавадарци, Струмица, Кочани, Гевгелија и Прилеп распоредот се подготвува. Повеќе информации за наставата по спорт и рекреација можете да најдете на следниов линк: http://www.ugd.edu.mk/usc/nastava.html.

Наставата по предметот спорт и рекреација за Струмица ќе започне од 23.03.2017 г. (четврток) во спортската сала „ПАРК“.

Наставата по предметот спорт и рекреација за Скопје ќе започне од 28.03.2017 г. (вторник) во предавална 1 на кампусот во Скопје.

Наставата по предметот спорт и рекреација за насока Туризам - Штип ќе започне од 05.04.2017 г. (среда) во салата „Јордан Мијалков“.

РАСПОРЕДОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА Е ВМЕТНАТ ВО ГРУПИТЕ ОД Е-РАСПОРЕД.

Кампус 2