Информација за продолжување на рокот за заверка на парен семестар и пријавување на испит во Јунска Втора испитна сесија

Се информираат студентите на прв циклус на студии дека рокот за заверка на парен семестар и пријавување на испити само во Јунска Втора испитна сесија 2017 ќе биде продолжен заклучно со 14.06.2017 година.

Соопштение за втор циклус студии

Се известуваат сите постдипломци дека заверувањето на летен семестар и пријавувањето на испити за јунска сесија ќе се одвиваат во период од 25.5.2017 до 2.6.2017 година. Потребно е да се приложат:

Известување за заверка на парен семестар и пријавување на испити во Јунска (двојна) испитна сесија 2017 година

Се информираат сите студенти од прв циклус на студии за роковите и условите за пријавување на семинарски работи, заверка на парен семестар за учебна 2016/2017 година и пријавување на испити во Јунска (двојна) испитна сесија 2017 година.

Известување за нов начин за администрација на студентската пракса преку е-индекс / издавање на упатница, нејзина верификација и враќање на студентски прашања

Се известуваат студентите од прв циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип дека почнува да се применува нов начин за издавање и процесирање на упатницата за реализација на студентската пракса целосно преку е-индекс.

Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии

Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии - март 2017 г.

Информација за уплата на финансиски средства за студентите од прв циклус на студии

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека уплата на финансиски средства за надоместоците за студирање на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип може да ги реализираат преку уплата на:

Соопштение за сите студенти

Почитувани студенти, документите за студирање се подигаат кај референтите за студентски прашања на соодветниот факлултет.

Наставата во летниот семестар почнува на 20 февруари

Сите наставни центри и факултети на Универзитетот „Гоце Делчев“ со настава во летниот семестар започнуваат на 20 февруари...

Распоред Институт за јазици - Интернационални студенти

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, ИДНИ НАШИ СТУДЕНТИ

Соопштение за трет циклус на студии

Продолжување на рокот за запишување на трет циклус студии. Студентите на трет циклус студии може да се запишуваат и на 3, 4 и 5.1.2017 година.