Соопштение за втор циклус студии

Се известуваат сите постдипломци дека заверувањето на летен семестар и пријавувањето на испити за јунска сесија ќе се одвиваат во период од 25.5.2017 до 2.6.2017 година. Потребно е да се приложат:

- индекс;

- 50 денари административна такса;

- 500 денари пријавување на испит;

- пријава;

- 200 денари за заверување на семестар;

- последна рата од партиципација на приходна шифра 723012;

- уплата од 1.000 денари по предмет за семинарски работи (може на една уплатница).

НАПОМЕНА: Студентите на Медицински факултет немаат обврска да уплатат за семинарски работи за вториот семестар и потребно е да достават пополнета стажантска книшка.

Сумите од 50 денари и 500 денари се уплатуваат на ПОСЕБНИ уплатници за секој испит.

Уплатата се врши според прикажаната уплатница: