Информација за продолжување на рокот за заверка на парен семестар и пријавување на испит во Јунска Втора испитна сесија

Се информираат студентите на прв циклус на студии дека рокот за заверка на парен семестар и пријавување на испити само во Јунска Втора испитна сесија 2017 ќе биде продолжен заклучно со 14.06.2017 година.