Медицински и фармацевтски компании

Лекарска комора на Македонија
     

Финансиски и осигурителни компании

   
     

Туристички  и угостителски и компании

   
     

Транспортни и логистички компании

   
     

Царински и шпедитерски компании

 
     

Јавни претпријатија

   
     

Градежни компании

     

Прехранбени и кондиторски компании

     

Текстилни компании

 
     

ИТ компании

     

Останати трговски и услужни компании