Записи од едно време
2015-2022 година

Помош за навигација

...

За прегледување на настаните по хронолошки редослед кликнете на стрелките десно и лево.

...

За прегледување на настаните поединечно кликнете на настанот кој сакате да го видите во ова мени.

...

За навигација по години и месеци и прегледување на настаните кои се случиле во одреден месец и година кликнете лентата со датуми.

За проектот

Тим

...

Кирил Барбареев

Координатор на проектот
e-mail: kiril.barbareev@ugd.edu.mk

...

Игор Стојанов

Уредник
e-mail: igor.stojanov@ugd.edu.mk

...

Тони Михаилов

Новинар
e-mail: toni.mihailov@ugd.edu.mk

...

Милкица Миленкоска

Шефица на кабинет на ректор
e-mail: milkica.milenkoska@ugd.edu.mk

...

Александар Максимов

Техничка поддршка
e-mail: aleksandar.maksimov@ugd.edu.mk

...

Кристина Богатинова Калафова

Веб администратор
e-mail: kristina.bogatinova@ugd.edu.mk

Контакт

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201
Штип - 2000, Р. Северна Македонија
mail: contact@ugd.edu.mk

Form submission successful!
To activate this form, sign up at
https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Error sending message!