КОНКУРС ЗА ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМАТА за студентска мобилност за студии и обука

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип врз основа на Еразмус+ универзитетски чартер  бр. 256492-EPP-1-MK-EPPKA3-ECHE распишува Конкурс за Еразмус+ мобилности за академската 2021/2022 година почнувајќи од зимски семестар и тоа за:

  1. мобилности за студенти:

- студенти на додипломски студии – прв циклус студии, со запишан најмалку трет семестар;

- студенти на втор циклус студии;

- студенти на трет циклус студии.

Право на аплицирање имаат редовните студенти на Универзитет „Гоце Делчев“.

Конкурсот е отворен за:

- 30 студентски мобилности за студии

- 20 студентски обуки (пракса)

 

Потребни документи за аплицирање:

- пополнет образец за студент;

- фотокопија од индекс (Прва страна);

- уверение за положени испити;

- кратка биографија;

- мотивациско писмо;

- две препораки од професори/асистенти;

- потврда за познавање на странски јазик;

- копија од сертификати.

 

Повеќе информации за потребните документи можат да се најдат на овој линк:

http://cmus.ugd.edu.mk/index.html

Важни информации:

Селектираните кандидати се должни да се информираат за организирање на мобилноста во услови на пандемија со Ковид19 (за условите на патување и за начинот на организирање на наставата, кандидатите треба да ја контактираат одбраната институција и надлежните од амбасадата на одбраната држава во која ќе се реализира мобилниста).

Еразмус + праксата ќе може да се реализира во периодот помеѓу Јуни – Октомври 2021.

Целата документација треба да биде на македонски јазик. Документите се доставуваат лично во Одделението за меѓународна соработка (Кампус 2) или по пошта на адреса:

Универзитет „Гоце Делчев’- Штип

Одделение за меѓународна соработка (Еразмус+)

(Кампус 2)

Бул. „Крсте Мисирков“ 10-А, п. фах 201

2000 Штип, Р. Македонија

Документите што ќе бидат поднесени електронски нема да бидат разгледувани.

Конкурсот е отворен од 15 февруари 2021 до 15 март 2021 година.

Share this article
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…