ФОН во чест на Гоце Делчев

Денот на раѓањето на Гоце Делчев годинава на Факултетот за образовни науки при УГД ќе биде одбележан со чествување кое поради ситуацијата со пандемијата на ковид-19 ќе се одржи онлајн.

Факултетот за образовни науки како наследник на долгата просветителска традиција која започнува со основање на Учителската школа „Гоце Делчев“ во Штип (1946/1947), преку Вишата педагошка школа (1959), Педагошката академија (1961) до Педагошкиот факултет (2011) организира настан чествување по повод 150 години од раѓањето на македонскиот револуционер и учител Гоце Делчев, кој ќе се одржи во петок 4 февруари 2022 година на платформата Microsoft teams со почеток во 12 часот.

Линк:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmM5ZTVjNzUtNTQ2NC00ZjRlLTkxMGQtOGZjNzQ5Mjc2MDIx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276a819b1-a2df-4380-95a6-2305ce0f6023%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ffdd158a-dc60-4462-998c-505d3aa73767&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

АГЕНДА

150 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

12.00 – 12.05

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓоргева, Декан на Факултет за образовни науки

Поздравен говор

12.05 – 12.15

Проф. д-р Оливер Цацков

Воведна беседа за Гоце Делчев

12.15 - 12.35

Проф. д-р Тодор Чепреганов

Институт за историја при Факултет за образовни науки-Штип

12.35 - 12.50

Проф. д-р Кирил Барбареев

Педагогија за умот, срцето и душата на еден народ

 

Проф. д-р Трајче Стојанов

Модератор

Последен пат изменето на Четврток, 03 Февруари 2022 11:39
Одбележен под
Share this article
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…