Приказ на предметите според таг: nauka

И во 2021 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, како и професорот Рубин Гулабоски од Факултетот за медицински науки, се рангирани во највлијателните 2% научници на светско ниво од сите научни области на сите времиња. Во октомври годинава е објавена најшироката студија за рангирање на топ 2% најдобри светски научници и универзитети од сите области, од авторите Jeroen Baas, Kevin Boyack, и John P.A. Ioannidis од Stanford University USA.

И оваа година, исто како и минатата, на кумулативната листа за најдобри топ 2% научници на сите времиња (од сите области) се рангирани Љупчо Коцарев (МАНУ), Леонид Грчев (МАНУ) Валентин Мирчески (Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје), Рубин Гулабоски (Факултет за медицински науки, УГД - Штип) и двајца пензионирани професори, Трајче Стафилов (Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје) и Иван Грозданов (Институт за хемија, ПМФ, Скопје), како и починатиот академик Ратко Јанев.

Покрај тоа, за календарската 2020 година (рангирани во изданието во 2021 година), во топ 2% највлијателни светски научници од Македонија се рангирани: Љупчо Коцарев, Леонид Грчев, Рубин Гулабоски, Рамадани Веланд (Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово), Кимет Јусуфи (Државен Универзитет - Тетово), Биљана Бауер (УКИМ Скопје) и Биљана Ристеска-Стојкоска (ФИНКИ, УКИМ, Скопје).

Ова е голем успех за македонската наука, знаејќи дека досега не се издвојуваа ни минимални средства за наука. Посебно е важно што петмина од македонските рангирани најдобри научници во топ 2% највлијателни научници за календарската 2020 година се во категоријата помлади од 50 години, што дава надеж за развојот на науката во Македонија.

На следниот линк се наоѓа базата на податоци и публикацијата, каде што во Еxcel формат се сите податоци.

August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"

Објавено во Наука

Факултетот за образовни науки ги промовираше прирачниците „Математика низ игра, збор и разговор“  за деца од 2 до 4 години и „Математика низ игра, збор и разговор“ за деца од 4 до 6 години од авторките Елизабета Симоновска, Магдалена Стојанова, Јасминка Кукушева, Катица Трајкова, Цветанка Наковска, проф. д-р Снежана Мирасчиева и проф. д-р Снежана Јованова-Митковска.

Објавено во Наука

Се одржа промотивен настан во рамките на Проектот „Жан Моне“ – „ЕУ е-здравствено право и Северна Македонија: од тековна пракса до имплементација". Настанот се реализираше хибридно во просториите на Правниот факултет и преку MS Teams, a го отвори проректорот за настава проф. д-р Мишко Џидров. 

На настанот се промовираа проектната идеја, целите, активностите и досегашните истражувања од членовите на проектниот тим:  проф. д-р Кристина Мишева и проф. д-р Марија Амовска од Правниот факултет, проф. д-р Андреј Петров од Факултет за медицински науки и м-р Ристе Тимовски. Воедно им беа доделени сертификати на учесниците на курсот: ЕУ е- здравствено право, ИКТ и Биоетика за академската 2020/2021 година.

Објавено во Наука

Во рамките на проектот МАПС, вчера се одржа Меѓународната конференција од областа на миграцијата и азилот насловена како „Outsourcing and Cooperation with Third Countries – Deconstructing the Formal and the Informal in Migration and Asylum Policies“.

Конференцијата jа отворија проректорот за настава и студенти, проф. д-р Мишко Џидров, амбасадорот на Република Италија, Андреа Силвестри, и претставникот на УНХЦР за Република Северна Македонија, Моника Сандри.

- Универзитетите се исклучително важни за овие прашања кои се актуелни овој период. Нивниот придонес може да биде многу значаен во насока на истражувањата и теориите кои можат да се постават за миграциите. Ова е прва конкретна соработка, но се надеваме дека во иднина ќе имаме повеќе заеднички соработки - изјави Моника Сандри од УНХЦР.

На конференцијата се дискутираа прашања поврзани со екстернализација и меѓународна соработка со трети земји во делот на миграцијата и азилот, разгледани низ призмата на академското и теориското истражување, како и низ призмата на праксата и чинителите, директно поврзани со теренската работа.

Од Правен факултет учествуваа проф. д-р Ана Никодиновска-Крстевска, проф. д-р Олга Кошевалиска, доц. д-р Елена Максимова, доц. д-р Милица Шутова и проф. д-р Жанета Попоска.

Исто така, на конференцијата беше прикажана изложба на дела и на постери од студентите на Ликовната академија при УГД – Штип под раководство на проф. д-р Јана Јакимовска, но и на други ликовни уметници кои соработувале со невладини партнери, и беше прикажан студентски новинарски текст за ситуацијата во Авганистан од страна на студентката Ивана Митева од студиската програма Новинарство.

- На конференцијата ќе учествуваат и колеги од нашите партнерски универзитети и тоа: Violeta Moreno – Lax од Queen Mary University of London; Lilian Haquin Saenz, Ester del Nonno и Mehtap Kurguysuz Akbay од University Jean Mounlin Lyon 3; Gemma Andreone од National Research Council, ISGI – Rome; Maria Gavouneli од National & Kapodistrian University of Athens; Maja Savic Bojanič од Sarajevo School of Science and Technology; Александар Димовски, специјалист и тренер за човекови права; Gabriela Oanta од University of „A Coruña“; Cristina Bunea од УНХЦР во Република Северна Македонија; Ирена Здравкова од Здружение на млади правници; Вања Лазаридис од ИОМ – Скопје; Мерсиха Смаиловиќ од НВО Легис и Giuseppe Cataldi од University of Naples „Orientale“ - изјави проф. д-р Ана Никодиновска-Крстевска.

Конференцијата се одржа хибридно, односно дел од учесниците беа онлајн, а дел со физичко присуство во просториите на судницата на Правниот факултет во Штип. Во продолжение изјавите од претставничките на УНХЦР и на УГД.

 

Објавено во Наука

Од 13 до 15 септември 2021 год. се одржа Годишната конференција на Советот на докторско образование - Европска aсоцијација на универзитети. Проф. д-р Ленче Милошева, редовен професор на Факултетот за медицински науки, активно учествуваше на конференцијата претставувајќи го Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Темата на конференцијата оваа година беше „Подготвување на докторското образование за постпандемискиот свет“. Преку пленарни и фокус групни онлајн сесии од различен вид, вклучително и можности за интерактивно учество, оваа конференција им понуди на претставниците од универзитети од пет континенти да споделат заедно идеи и добра пракса од своите институции за иднината на докторското образование, исправено пред предизвиците на актуелната Ковид-19 пандемија и криза.

Одржаната конференција беше најглобално ориентирана од сите досега одржани: сесиите со учесници од пет континенти укажаа на важноста на глобалната димензија на докторското образование и потребата и неопходноста да работиме сите заедно на профилирање на докторското образование и подготвување за иднината.

Пленарните предавачи и учесници дискутираа за теми како што се: соработката во докторското образование, нови вештини кои се неопходни и академскиот и личен развој на докторандите и млади истражувачи, важноста на академската слобода и влијанието на пандемијата врз докторското образование глобално.

Пандемијата имаше значајно влијание и ефекти и врз докторското образование во светот. Додека некои од ефектите беа слични, исто така постојат и разлики кои се поврзани со националните и регионалните контексти. Овие сличности, разлики и идеи за понатамошен развој на докторското образование беа дискутирани на отворањето и почетокот на конференцијата.       

Друг важен елемент беше првата јавна презентација и дискусија за резултатите од спроведеното истражување 2021 EUA-CDE за тековниот развој на докторското образование во услови на пандемија. Учесниците имаа можност да се запознаат со резултатите и да ги дискутираат со своите колеги преку виртуелни фокус групи. Добиените нови резултати од сите групни дискусии ќе бидат вклучени во финалниот извештај на истражувањето.

Уште една новина оваа година беше искреираната виртуелна платформа за настанот која им понуди на учесниците можности за нови академски контакти и поврзувања и вклучувања во веќе постоечките научноистражувачки мрежи, како и виртуелни интерактивни можности надвор од формалниот дел на настанот.

Објавено во Наука
Страница 2 од 72
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…